Spółka realizuje własne prace B+R w zakresie rozwoju systemów IT wspierających działalność operacyjną przedsiębiorstw w branży usług płatniczych oraz transakcyjnych systemów płatniczych do autoryzowania i rozliczania transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. W 2015r. spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu w spółce nowego projektu pt. „Nowe produkty i usługi dla branży płatniczej” i przeprowadzenia w związku z tym szeregu prac B+R w zakresie zastosowania nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych. Prace te zostały rozpoczęte przez spółkę w 11.2015r. Od 01-
06.2016r. spółka kontynuowała prace B+R w związku z projektem alokując na ten cel kwoty 3500-7000 zł msc, m.in. nawiązano współpracę z z Instytutem Badań i Analiz Menedżerskich IBAM., który jest polską, niezależną instytucją naukowo-badawczą obsługującą m.in. instytucje finansowe. W 06.2016r. spółka zakończyła realizację prac B+R w zakresie projektu „Nowych produktów dla branży płatniczej” i przekazała projekt do komercyjnego wykorzystania.