Swift Your Claim – Nowa technologia i podejście do procesu obsługi reklamacji dla kart płatniczych

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

 

Nazwa Beneficjenta: Elixir Group Sp. z o.o.
Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0426/16-00
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 487 509 zł

 

Opis Projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie przeprowadzonych prac B+R związanych z platformą internetową SYC, która wprowadzi poważną innowację oraz poszerzy znacząco funkcjonalność procesów zarządzania reklamacjami pomiędzy konsumentami i detalistami. Wydawcy kart, organizacje płatnicze oraz agenci rozliczeniowi obsługi detalistów posiadają rolę centralnego autorytetu oraz pośrednika w tym procesie. Po wielu latach operacji ten model działania stał się kompleksowy i kosztowny dla uczestników tego procesu.