Elixir Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma zaszczyt poinformować, że obecnie realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Opracowanie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem mechanizmów machine learning w zakresie uniwersalnego systemu i narzędzi do detekcji nadużyć
w płatnościach elektronicznych oraz przewidywania i zapobiegania obciążeniom zwrotnym typu chargeback

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Beneficjenta: Elixir Group Sp. z o.o.
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0635/17-00
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 934 783,05 zł