Elixir Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia ofert na usługę badawczo –rozwojową w ramach planowanego projektu:
„Opracowanie innowacyjnej technologii z wykorzystanie mechanizmów machine learning w zakresie uniwersalnego systemu i narzędzi do detekcji nadużyć w płatnościach elektronicznych oraz przewidywania i zapobiegania obciążeniom zwrotnym typu chargeback”.
Firma Elixir Group Sp. z o.o. planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1.1. Szybka ścieżka POIR ubiegając się o jego współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja zamówienia przedmiotowej usługi dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację Projektu.
Link do pełnej treści ogłoszenia
Zapytanie 01.12.2017 Zapytanie 02.12.2017 Zapytanie 03.12.2017 Zapytanie 04.12.2017 Zapytanie 05.12.2017 Zapytanie 06.12.2017

Link do protokołu wyboru zamówienia do Zapytań ofertowych z 11 Grudnia 2017
Protokół wyboru stanowisko Konsultant IT
Protokół wyboru stanowisko Analityk ds. IT
Protokół wyboru stanowisko INZ Bezpieczeństwa
Protokół wyboru Inżynier Opr1
Protokół wyboru Inżynier Opr2
Protokół wyboru Architekt